1.1. Kas yra vertybės?

Įžanginėje užsiėmimo dalyje pakalbėkite su mokiniais apie tai, kas yra vertybės, iš kur jos atsiranda, ką jos duoda. Trumpam pokalbiui galite naudotis MM Bendrojo modulio. II dalies „Mokymosi uždavinių formulavimas“ skyrelio 1.1. „Kas yra vertybės“ medžiaga, taip pat tarpasmeninės ir tarpkultūrinės komunikacijos pamokomis apie vertybes, esančias platformoje www.smis.lt