II. 1. Literatūra

Literatūra

Bėkšta, A. Lukošūnienė, V. Mokymosi Pagrindai. Vilnius: Kronta, 2007.

Musca A. Vertybių išsiaiškinimas// Profesinio konsultavimo metodai ir technikos I. Vilnius: Švietimo mainų paramos fondas, 2008.

Profesinio konsultavimo metodai ir technikos I. Vilnius: Švietimo mainų paramos fondas, 2008.

www.smis.lt Tarpasmeninė ir tarpkultūrinė komunikacija.