3.2. Prioritetų išskyrimas

Naudodamiesi MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus 3.2 „Prioritetų išskyrimas“ medžiagą, aptarkite darbų skirstymą į svarbius ir skubius ir išanalizuokite prioritetų lentelę: