3.1. Mano laikas

Pasinaudodami MM Bendrojo modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus 3.1 „Mano laikas“ informacija aptarkite laiko valdymo sunkumus ir laiko valdymo žingsnius.

Pakvieskite mokinius nustatyti, kas yra pagrindiniai laiko vagys.