Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

Užduotis. Žingsniai tikslo link

Paskirtis

Ugdyti gebėjimą planuoti, kaip pasiekti tikslą.

Tikslas

Palengvinti tikslo pasiekimą skaidant jį į lengviau pasiekiamus tarpinius tikslus (uždavinius).

Siekiami rezultatai

Atlikę užduotį, mokiniai:

  • Išsiaiškins, kaip tikslą skaidyti mažesniais žingsniais (uždaviniais).

Trukmė

15 min.

Aptardami šią temą atkreipkite mokinių dėmesį į tai, kad motyvacija mokytis dažnai sumažėja dėl to, kad tikslas, kurį išsikeliame, atrodo tolimas ir nepasiekiamas. Kartais pradedate savęs klausti: „Ką aš čia veikiu?“ „Kodėl leidžiu laiką šito mokydamasis, o ne darydamas ką nors įdomesnio ir malonesnio?“ Svarbu prisiminti savo perspektyvą, savo tikslus. Be šito bus labai sunku toliau mokytis. Sykiais atrodo, kad didelį tikslą labai sudėtinga pasiekti: jis reikalauja per daug pastangų, per daug laiko ir kasdienio gyvenimo permainų. Pasinaudokite skyriaus 1.4 Mokymosi tikslų nustatymas medžiaga. Aptarkite ten pateiktą pavyzdį apie žingsnius norint pasiekti tikslą išmokti tango. Galite pateikti savo pavyzdį.

Atspausdinkite ir išdalinkite mokiniams darbo lapą „Žingsniai tikslo link“ ir pasiūlykite atlikti šią užduotį.

Aptarimas

Pakvieskite dalyvius pasidalinti rezultatais su bendramoksliais (po 2 ar 3).

Darbo lapas. Žingsniai tikslo link

1. Užrašykite savo mokymosi tikslą.
Mano mokymosi tikslas: ………………………………………………………………………………….

2. Suskaidykite tikslą mažesniais tarpiniais tikslais arba uždaviniais (ką reikia padaryti, kad jį pasiekčiau):
1).
2).
3).
4).
5).
….

3. Surašykite šiuos uždavinius laipteliuose:

4. Nustatykite, kuris žingsnis gali būti sunkiausiai įveikiamas, ir jo pasiekimą taip pat suskaidykite į dar smulkesnius žingsnius:

Sunkiausias žingsnis: ……………………………………………………………