6.4.3. Kaip įsiminti užsienio kalbos žodžius

Pasinaudodami MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus 6.4.3 „Kaip įsiminti užsienio kalbos žodžius“ medžiaga, aptarkite kaip lengviau įsiminti užsienio kalbos žodžius.

Pateikite pavyzdžių.

Galite pasiūlyti mokiniams pažiūrėti vaizdo įrašą apie tai, kaip įsiminti anglų kalbos žodžius: https://www.youtube.com/watch?v=a9IKPgR4ygE . Įrašo trukmė apie 7 min.