1. Motyvacija

Paskirtis

Sudaryti sąlygas mokiniams reflektuoti ir aptarti mokymosi motyvus.

Tikslas

Gilinti mokymosi motyvacijos svarbos suvokimą ir gebėjimą reflektuoti mokymosi motyvus.

Rezultatai

Išstudijavę šią dalį, mokiniai:

  • Suvoks mokymosi motyvų ir mokymosi tikslų nusistatymo svarbą mokymosi sėkmei.
  • Išsiaiškins savo mokymosi motyvus, kas juos stiprina, ir kas silpnina.
  • Išsiaiškins, kodėl mokymosi sėkmei svarbus teigiamas savęs vertinimas.