2.5.3. Kaip įveikti neigiamą mokymosi patirtį

Pasinaudodami MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus 2.5.3 „Kaip įveikti neigiamą mokymosi patirtį“ medžiaga aptarkite, kaip būtų galima įveikti neigiamą mokyklos patirtį.