Diktofono panaudojimas mokymuisi

Pasinaudodami MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriumi „Diktofono panaudojimas mokymuisi“ paaiškinkite, kaip naudotis diktofonu paskaitose.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad diktofoną naudoti galima tik leidus dėstytojui. Ne visi sutinka būti įrašinėjami. Jei tai darysite paslapčiomis, galite turėti nemalonumų dėl duomenų apsaugos reglamento nesilaikymo. Už tai yra baudžiama.