6.4.2. Mnemotechniniai įsiminimo būdai

Pasinaudodami MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus 6.4.2 „Mnemotechniniai įsiminimo būdai“ medžiaga, aptarkite būdus, kurie padeda geriau įsiminti.