Simuliacija: MM Bendrasis modulis. IV. 04. Kas padeda siekti tikslo

Paskirtis

Ugdyti gebėjimą atpažinti veiksnius, kurie padeda mokytis.

Tikslas

Išsiaiškinti, kokie dalykai labiausiai padeda siekti tikslo – sėkmingai mokytis.

Siekiami rezultatai

Atlikę užduotį (simuliaciją), mokiniai išsiaiškins mokymosi tikslą ir jį pasiekti padedančius veiksnius.

Trukmė

Dirbant individualiai užtruks 5 min.

Aptarti su klase reikia dar iki 15 min. Iš viso 20 min.

Pradėkite nuo to, kad atlikdami bet kokią veiklą – gyvendami šeimoje, dirbdami, mokydamiesi žmonės kelia sau tikslus, t.y. planuoja, ko nori pasiekti šiandien, po kelių mėnesių ar metų.

Mokantis irgi būtina matyti tai, ko norima pasiekti ateityje. Vienų tikslas – gauti brandos atestatą, kitų – įgyti papildomų žinių ar praktinių įgūdžių, trečių – susirasti darbą. Visais atvejais dera išmokti formuluoti tinkamus ir realius tikslus, t.y. tokius tikslus, kuriuos pasiekti yra kiekvieno galioje: kai tikslas suprantamas, žinoma, kodėl jo siekiama, koks bus asmeninis dalyvavimas jo siekiant, koks bus rezultatas.

Mokymosi motyvai (veiksniai) yra tiesiogiai susiję su mokymosi tikslais.

Tarkime, kad jūsų tikslas yra sėkmingai mokytis ir įgyti kvalifikaciją. Surikiuokite dalykus, padedančius pasiekti tikslą nuo svarbiausio iki mažiausiai svarbaus. Svarbiausius dalykus iškelkite į viršų.

Geltona abipusė rodyklė kairėje prie teiginių rodo, kad, laikant paspaustą pelės kairįjį klavišą, teiginius galima kelti į viršų arba leisti žemyn, kitaip sakant, galima surikiuoti tokia tvarka, kokia nori.

Sistema pateiks apibendrintą grupės rezultatą, kuris parodys, kokie dalykai labiausiai padeda pasiekti mokymosi tikslą visos grupės požiūriu.

Pasirinkite 5 pirmuosius dalykus ir aptarkite, kodėl jie yra svarbiausi.

Apibendrinimas

Atkreipkite dėmesį į tai, kad sėkmingam mokymuisi ypatingai svarbūs vidiniai veiksniai (motyvai), tokie kaip noras įgyti žinių ir darbinių įgūdžių, supratimas, kad mokytis reikia tolesniam gyvenimui, vidinis poreikis ir pan.