Užduotis. Laiko pica

Paskirtis

Ugdyti laiko valdymo gebėjimus.

Tikslas

Išsiaiškinti, kaip naudojamas paros laikas, ugdyti refleksijos įgūdžius.

Siekiamas rezultatas

  • Atlikę užduotį, mokiniai:
    Išsiaiškins, kaip panaudoja paros laiką.
    Nuspręs, ką reikėtų keisti skirstant paros laiką.

Laikas

Individualiai užduočiai atlikti užtenka iki 15 min.

1. Paaiškinkite mokiniams „laiko picos“ užduoties esmę, parodykite ir aptarkite pavyzdį.

Norint geriau tvarkyti savo laiką, reikia išsiaiškinti, kam laiką naudojate. Tam gerai tinka vadinamoji „laiko pica“, kur skirtingos veiklos pavaizduotos kaip atpjauti picos gabalėliai.

2. Pakvieskite mokinius „išsikepti“ savo „laiko picą“.

a) Atspausdinkite ir išdalinkite mokiniams darbo lapą „Mano laiko pica“.

b) Pakvieskite „supjaustyti“ picą pagal savo dienos veiklas ir nuspalvinti atskiras veiklas spalvotais pieštukais ar flomasteriais. Pasikartojančią veiklą (pavyzdžiui, ėjimas į paskaitas ir grįžimas iš paskaitų namo) nuspalvinkite vienoda spalva.

c) Pakvieskite pagalvoti, ar toks laiko paskirstymas juos tenkina:

  • Kam norėtumėte skirti daugiau laiko?
  • Ką keistumėte savo veiklose, kad tam dalykui būtų daugiau laiko?
  • Kam norėtumėte skirti mažiau laiko?
  • Kam skirtumėte „išsilaisvinusį“ laiką?

Darbo lapas. Mano laiko pica