I. Mokymosi mokytis svarbos suvokimas, teigiamos nuostatos