6.5.3. Fiziniai, socialiniai ir protiniai/psichologiniai aplinkos veiksniai