2.4. Mokymosi sėkmių ir nesėkmių nustatymas bei jų valdymas