2.1. Nėra mokymosi be mokymosi apmąstymo (refleksijos)