Užduotis. Konspektavimas braižant minčių žemėlapį

Paskirtis

Ugdyti efektyvaus skaitymo gebėjimus.

Tikslas

Lavinti konspektavimo įgūdžius braižant minčių žemėlapį.

Siekiamas rezultatas

Atlikę užduotį mokiniai žinos, kaip braižyti teksto arba paskaitos minčių žemėlapį.

Trukmė

15 min. Tačiau, norint įgusti braižyti tekstų minčių žemėlapius, tokiu būdu reikėtų konspektuoti nuolat.

Organizuojant minčių žemėlapių aptarimą, reikėtų dar papildomai 20 min. Iš viso 35 min.

Pateikite šį pavyzdį, kaip konspektuoti minčių žemėlapiu. Galite pateikti savo pavyzdžių.

Pav. Minčių žemėlapio pavyzdys.

1. Duokite mokiniams nedidelį (apie 200 žodžių) tekstą iš dėstomo dalyko ir pasiūlykite sukonspektuoti jį nubraižant teksto minčių žemėlapį.

2. Galite organizuoti minčių žemėlapių „parodą“ ir aptarimą.

3. Pasiūlykite braižyti minčių žemėlapius skaitant medžiagą, kurią jie dabar mokosi. Iš pradžių gali būti sunkoka, tačiau įpratę taip dirbti pastebės, kaip tai palengvina mokymąsi ir padeda įsiminti ir atsiminti informaciją.

4. Pasiūlykite pabandyti konspektuoti minčių žemėlapiu savo ir kitų dėstytojų paskaitas.

5. Atkreipkite dėmesį į tai, kad visko taip konspektuoti nebūtina. Taip gerai tinka konspektuoti paskaitas. Tekstus taip geriau konspektuoti, kai ruošiasi atsiskaitymams ir egzaminams.