IMP naudotojo praktinis vadovas mokytojui. Iniciatyvumo ir verslumo bendrasis gebėjimas