6.8. Tolesnio mokymosi planavimas

Susipažinus su visa informacija apie mokėjimą mokytis ir atlikus visas ar bent dalį užduočių, jums derėtų vėl atlikti mokėjimo mokytis gebėjimų įsivertinimo testą. Tikėtina, kad daugelis gebėjimų sustiprėjo. Tačiau vienas kitas, galbūt, dar nėra toks, kokio jūs norėtumėte. Susidarykite planą, kaip tuos vis dar silpnesnius gebėjimus tobulinsite.