3. Medžiagos įkėlimas į sistemą ir peržiūra (sistemos dalis „Medžiaga“)