4.2. Paskaitų grupių kūrimas ir priskyrimas prie paskaitų plano