Europos verslumo kompetencijų sąranga (EntreComp): metodinė priemonė verslumo kompetenciją ugdyti

2022-06-20

Gyvename sparčiai besikeičiančioje visuomenėje, kurioje labai svarbu, kad kiekvienas gebėtų veikti pagal galimybes ir idėjas, dirbti su kitais, valdyti dinamišką karjerą ir bendram labui formuoti ateitį. Verslumo kompetencijos ugdymas yra ypatingai svarbus profesiniame mokyme.

Europos verslumo kompetencijų sąranga (EntreComp) yra vis labiau pripažįstama ir įgyvendinama, siekiant skatinti verslumo ugdymą švietimo ir užimtumo sektoriuose. Čia verslumas yra apibūdinamas kaip horizontalioji perkeliamoji kompetencija.

EntreComp yra išsami, lanksti ir daugiafunkcinė orientacinė sąranga, skirta padėti suprasti ką reiškia verslumas kaip kompetencija ir sugebėti tai panaudoti savo mokymo(si) ar darbinėje veikloje. Europos Komisijos sukurta EntreComp apibūdina verslumo kompetenciją kaip sugebėjimą atrasti galimybes ir idėjas ir jomis pasinaudoti bei paversti jas finansine, kultūrine ar socialine verte.

EntreComp – bendra atskaitos sistema, kuri nustato 15 kompetencijų trijose pagrindinėse srityse, kurios apibūdina, ką reiškia būti versliu.

EntreComp trys sritys yra: 1) Idėjos ir galimybės, 2) Ištekliai, 3) Panaudojimas. Kiekvieną sritį sudaro po 5 kompetencijas. Iš viso nustatyta 15 kompetencijų, kurias asmenys naudoja norėdami atrasti galimybes ir idėjas bei jomis pasinaudoti.

EntreComp gali būti naudojamas įvairiuose sektoriuose ir yra pagrindinė pedagogų, instruktorių, darbdavių, profesinių organizacijų ir politikos formuotojų bendradarbiavimo ir tobulinimosi priemonė.

Apie EntreComp glaustai ir aiškiai (paspauskite nuorodą ant paveikslėlio)

EntreComp pirmą kartą publikuota 2016 metais. Šioje versijoje pateikiami visi mokymosi rezultatai ir informacija, reikalinga ugdymo programai sudaryti ar vertinimo sistemai sukurti, apibūdinant kompetencijas 8 pažangos pakopose (pradedant nuo „naujoko versle“ iki eksperto).

Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., & Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union.

Atnaujinta EntreComp versija, paskelbta 2018 metais. Joje pateikiama atnaujinta verslumo samprata ir galima įvairių suinteresuotųjų šalių prieiga prie sistemos. Vadovas pateikia EntreComp apžvalgą, supažindina su būdais, kaip naudotis sistema, pateikia daugybę konkrečių pavydžių, įrankių ir idėjų, kurie padės ja sėkmingai naudotis.

McCallum, E., Weicht, R., McMullan, L., and Price, A. (2018). EntreComp into Action – Get inspired, make it happen (M. Bacigalupo, & W. O’Keefe Eds.). Luxembourg: Publication Office of the European Union http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109128/jrc109128_entrecomp_i nto_action_-_final.pdf

Daugiau informacijos:The European Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp) – Employment, Social Affairs & Inclusion – European Commission (europa.eu)