Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Verslumo mąstymo ir įgūdžių ugdymas ES

2022-02-09

Pristatome metodinę priemonę, kuri padėtų rengiant projektus.

Europos Komisija remdamasi įvairių šioje srityje vykdytų projektų ir tyrimų metu surinkta informacija parengė Jaunimo verslumo ugdymo skatinimo ir lengvinimo naudojant ES struktūrinius fondus vadovą.

Verslumo ugdymo padėtis visoje Europoje yra labai netolygi. Siekiant užtikrinti, kad jis būtų prieinamas visiems kiekvienos mokyklos mokiniams, reikia sistemingesnių metodų.

Būtina tobulinti visas verslumo ugdymo „ekosistemos“ dalis. Šiame leidinyje aprašytas pažangos modelis, kuris turėtų padėti valstybėms narėms ir suinteresuotiesiems subjektams dirbti šioje srityje. Tai – bendras konceptualus pagrindas, pagal kurį reikėtų nustatyti veiklos prioritetus; šio modelio dalys yra „statybinė medžiaga“, kuria gali naudotis šios srities veikėjai.

Modelį sudaro keturios nuoseklios pakopos, pradedant „iki strategijos parengimo“ ir baigiant „visuotiniu integravimu“; jame išsamiai aprašyti būtini veiksmai, susiję su: nacionaline strategija ir sistemomis; mokyklomis; mokytojais; regioninės ir vietos valdžios institucijomis ir įmonėmis; privačiomis asociacijomis ir organizacijomis.

Mokytojai ir mokyklos yra įtakingiausi dalyviai: kiekvieno žmogaus galimybės gauti geros kokybės verslumo išsimokslinimą iki šiol daugiausia priklausė nuo mokytojų suinteresuotumo ir gebėjimo naudotis reikiamais ištekliais.  Taip pat labai svarbi įmonių ir privačių asociacijų bei organizacijų įtrauktis.  Įmonės turi gyvenimiškų pavyzdžių ir patirties, kurie yra itin svarbūs verslumo kompetencijos ugdymui.