Skaitmeninio švietimo veiksmų planas: galimybės kiekvienam

2022-12-19

2021–2027 m. skaitmeninio švietimo veiksmų planas yra atnaujinta Europos Sąjungos (ES) politikos iniciatyva, skirta tvariam ir veiksmingam ES valstybių narių švietimo ir mokymo sistemų pritaikymui prie skaitmeninio amžiaus remti.

Nuolatiniai technologijų pokyčiai reikalauja, kad visi besimokantys asmenys visą gyvenimą ugdytų kompetencijas ir įgūdžius, kad Europa išliktų ekonomiškai konkurencinga ir dalyvautų socialiniame gyvenime. Tačiau vidutiniškai du iš penkių 16–74 metų europiečių vis dar neturi šių įgūdžių (skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas).

Skaitmeninio švietimo veiksmų plane:

  • siūloma ilgalaikė strateginė aukštos kokybės, įtraukaus ir prieinamo Europos skaitmeninio švietimo vizija;
  • nagrinėjamos problemos ir galimybės, atsiradusios dėl COVID-19 pandemijos, kuri paskatino precedentų neturintį technologijų naudojimą švietimo ir mokymo tikslais;
  • siekiama glaudesnio bendradarbiavimo ES lygmeniu skaitmeninio švietimo srityje ir pabrėžiama, jog svarbu bendradarbiauti visuose sektoriuose, kad švietimas būtų pritaikytas skaitmeniniam amžiui;
  • pristatomos galimybės, įskaitant dėl skaitmeninių technologijų geresnę mokymo kokybę ir kiekybę, paramą mokymo metodų ir pedagogikos skaitmeninimui ir infrastruktūros, reikalingos įtraukiam ir atspariam nuotoliniam mokymuisi, teikimą.

Kad šie tikslai būtų pasiekti, veiksmų plane nustatomos dvi prioritetinės sritys:

  1. Skatinti efektyvios skaitmeninės švietimo ekosistemos plėtrą.
  2. Gerinti skaitmeninei pertvarkai būtinus skaitmeninius įgūdžius ir gebėjimus.

Europos skaitmeninio švietimo centras yra bendruomenė, skirta visų sektorių švietimo specialistams bendradarbiauti, dalytis gerąja patirtimi ir susitikti su bendraminčiais specialistais.

Kviečiame prisijungti prie 2023 m. skaitmeninio švietimo spartintuvo, tam reikia prisijungti prie centro bendruomenės. Padarykite tai DABAR !

Profesinio rengimo ir mokymo ir žaliosios pertvarkos darbo grupė

Pagrindinis šios darbo grupės tikslas – sudaryti sąlygas techniniams mainams, kurie padės valstybėms narėms įgyvendinti principus ir tikslus, apibrėžtus:

Šis darbas atitinka Europos žaliąjį kursą ir Europos socialinių teisių ramstį, taip pat Europos įgūdžių darbotvarkės 6 veiksmą ir Tarybos rezoliucijos dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos siekiant Europos švietimo erdvės ir vėliau (2021–2030 m.) 2 ir 5 prioritetus.

Europos Komisijos ekspertų grupių registras. Profesinio rengimo ir mokymo ir žaliosios pertvarkos darbo grupė

Daugiau informacijos:  https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan