Pasinaudokite Suaugusiųjų mokymosi informacinės sistemos (www.smis.lt) teikiamomis mokymosi galimybėmis suaugusiems

2022-09-13

Mokytis niekada nevėlu.

Suaugusiųjų mokymosi informacinė  sistema (SMIS) sukurta vadovaujantis šiuolaikinių e. mokymosi aplinkų principais.

SMIS siūlomas platus e-mokymosi programų pasirinkimas, o programų medžiaga pateikiama įvairia ir patrauklia forma – teksto, vaizdo, garso, animuotos grafikos ir pan. būdais. SMIS turinį sudaro 500 e-mokymosi pamokų ar programų, skirtų tobulinti bendrąsias kompetencijas 9-iose srityse:

1. Gimtoji ir valstybinė kalba,

2. Užsienio kalba,

3. Pilietinis ir politinis raštingumas,

4. Teisinis raštingumas,

5. Kompiuterinis ir skaitmeninis raštingumas,

6. Verslumas,

7. Tarpasmeninė ir tarpkultūrinė komunikacija,

8. Sveikatingumas,

9. Meninė saviraiška.

Bet kuris asmuo, pasirinkęs pageidaujamą kompetencijų sritį ir naudodamasis portale pateikiamomis paieškos priemonėmis, gali paprastai susirasti jį dominančias mokymosi programas, perskaityti jų aprašus, peržiūrėti pateiktą mokymosi medžiagą, sužinoti kaip šias programas vertina kiti besimokantieji, palikti komentarą.

Įvertinus tai, kad suaugusieji neturi daug laisvo laiko, e-mokymosi programų turinys yra koncentruotas, kiekvienos programos apimtis yra nedidelė – įsisavinti informaciją pakaktų apie 20-40 minučių. Mokymosi pabaigoje galima atlikti savikontrolės testą ir pasitikrinti įgytų žinių lygį.

Kviečiame registruotis Suaugusiųjų mokymosi informacinėje (SMIS) sistemoje www.smis.lt.  Registruotas vartotojas turi neribotą prieigą prie SMIS saugykloje patalpintų mokymosi išteklių.

Sistema sukurta įgyvendinant ES paramos projektą „Suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugykla – elektroninių mokymosi paslaugų priemonė“. Šiuo projektu siekiama išplėsti nuotolinio mokymosi galimybes.

Daugiau informacijos: https://www.smis.lt/