Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Organizuotos metodinės konsultacijos, tema Sėkmingas interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės, skirtos ugdyti iniciatyvumo ir verslumo bei mokymosi mokytis bendruosius gebėjimus (IMP), administravimas profesinio mokymo įstaigos lygmeniu

2019-11-29

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras 2019 m. lapkričio 26 dieną organizavo metodines konsultacijas, tema Sėkmingas interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės, skirtos ugdyti iniciatyvumo ir verslumo bei mokymosi mokytis bendruosius gebėjimus (IMP), administravimas profesinio mokymo įstaigos lygmeniu.

Metodinėmis konsultacijomis siekiama padėti profesinio mokymo įstaigos administratoriams sėkmingai administruoti IMP paskyrą ir jos turinį, tuo pačiu gauti aktualią informaciją apie IMP įveiklinimo eigą profesinio mokymo įstaigos lygmeniu, susijusias problemas, lūkesčius bei poreikius.

Metodinių konsultacijų tikslas — suteikti įstaigų administratoriams praktinių gebėjimų kaip sėkmingai administruoti IMP, diskusijų metu atsakyti į iškilusius profesinio mokymo įstaigų atstovų klausimus, pasidalinti patirtimi.

Metodinių konsultacijų metu buvo pristatytas IMP įveiklinimo kontekstas, IMP esminiai bruožai, IMP įveiklinimo planai ir rezultatai, taip pat supažindinta su IMP paskyros administravimo funkcionalumais, IMP metodiniais-konsultaciniais įrankiais, aptarti praktiniai pavyzdžiai. Renginio metu vyko klausimų-atsakymų sesija, metodinių konsultacijų dalyviai aktyviai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, sutarta dėl metodinių konsultacijų poreikio bei turinio ateityje.

Dėkojame dalyviams už aktyvų dalyvavimą metodinėse konsultacijose bei pasidalinimą įžvalgomis bei komentarais!

projektas „Lietuvos kvalifikacijų sistemų plėtra (I etapas)“,
projekto kodas Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001, lėšomis