DIGCOMPEDU įsivertinimo įrankis SELFIE

2022-10-10

Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras vykdydamas iniciatyvą DigCompEdu sukūrė savirefleksijos įrankį mokytojams SELFIE for  TEACHERS .

SELFIE for teachers yra viena iš 13 Europos Komisijos Skaitmeninio švietimo veiksmų plano iniciatyvų.

Šiuo platesniu veiksmų planu remiamas tvarus ir veiksmingas ES šalių švietimo ir mokymo sistemų pritaikymas skaitmeniniam amžiui.

Įrankis skirtas visiems mokytojams įsivertinti ir apmąstyti skaitmeninių technologijų naudojimą savo profesinėje veikloje. Įrankis pritaikytas naudoti ir lietuvių kalba.

Įrankyje išskirtos šešios sritys, kuriose mokytojai gali įsivertinti savo skaitmeninę kompetenciją:

1. Profesionalus bendravimas ir bendradarbiavimas.

2. Asmeninis mokymasis ir tobulėjimas.

3. Skaitmeninių išteklių paieška ir kūrimas.

4. Mokymo ir mokymosi praktika.

5. Mokinių vertinimas.

6. Mokinių skaitmeninių kompetencijų plėtimas.

SELFIE for teachers įrankiu gali naudotis mokytojai individualiai arba mokytojų grupėmis – įsivertinti skaitmeninę kompetenciją ir nustatyti sritis, kuriose reikėtų tobulintis. Gavę įsivertinimo duomenis, mokytojai skatinami parengti savo profesinio tobulėjimo strategiją, tobulinti konkrečių sričių gebėjimus.

SELFIE for work-based learning (WBL) yra SELFIE įrankio modulis, skirtas profesinio mokymo įstaigoms ir įmonėms, atitinkantis mokymosi darbo vietoje reikalavimus. Šis modulis padės maksimaliai išnaudoti skaitmenines technologijas profesiniame mokyme. SELFIE WBL sudaro visas galimybes mokykloms ir įmonėms sėkmingai prisitaikyti prie skaitmeninio amžiaus.

SELFIE for work-based learning (WBL) pilotiniame etape dalyvavo apie 35 000 dalyvių iš maždaug 150 profesinio mokymo įstaigų ir 250 įmonių Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Gruzijoje, Juodkalnijoje, Serbijos Respublikoje ir Turkijoje. Šių bandomųjų bandymų rezultatus galima atsisiųsti.

2022 m. liepos mėn. atlikti SELFIE atnaujinimai, pagrindiniai iš jų: sudaryta galimybė  atsisiųsti rezultatų ataskaitą ir atsiliepimų ataskaitą pdf formatu. Ataskaitoje mokytojo rezultatai ir atsiliepimai pateikiami struktūruotai, grafiniu būdu; sukurtas naujas rezultatų puslapis, skirtas grupių kūrėjams ir koordinatoriams, pasibaigus savęs įsivertinimo periodui. Jame yra diagramos, rodančios bendrus grupės rezultatus, taip pat rezultatus pagal kompetencijos sritis ir elementus.

Oficiali interneto svetainė:

https://education.ec.europa.eu/selfie-for-teachers https://education.ec.europa.eu/selfie/selfie-for-work-based-learning