EBPO „Going Digital Toolkit“. Įgūdžių tema

Norint veiksmingai naudoti skaitmenines technologijas kasdieninėje ir darbinėje veikloje, būtina nuolat plėtoti skaitmenines kompetencijas. 

Svarbu didinti švietimo sistemų prieinamumą, kokybę ir teisingumą per visą gyvenimo ciklą. 

Geresnis skaitmeninių technologijų naudojimas sudaro visas prielaidas tam, kad mokymas ir mokymasis taptų veiksmingesni. 

Įgūdžių neatitikimų mažinimas taip pat svarbus siekiant pagerinti ekonominius rezultatus ir paskatinti technologijų sklaidą. 

Naršykite Going Digital rodiklius, susijusius su įgūdžiais, susipažinkite su susijusiais leidiniais, politikos gairėmis, atraskite daugiau susijusių rodiklių. Tikimės tai padės Jums planuojant bei įgyvendinant veiklas, skaitmeninių kompetencijų plėtojimo srityje.

EBPOGoing Digital Toolkit“ padeda šalims įvertinti savo skaitmeninės plėtros būklę ir suformuluoti atitinkamą politiką. 

Pagrindinės priemonių rinkinio ypatybės – duomenų analitika ir jų dinaminis atvaizdavimas pagrindinėmis skaitmeninės plėtros temomis, palyginamoji informacija tarp šalių ir unifikuotų rodiklių. 

Priemonių rinkinio įgūdžių temoje išsamiai nagrinėjama pagrindinių bei informacinių ir ryšių technologijų (IRT) kompetencijų, taip pat bendrųjų ir perkeliamųjų įgūdžių, derinys. Priemonių rinkinyje taip pat nagrinėjamos būtinos išankstinės sąlygos siekiant pagerinti jaunimo ir suaugusiųjų mokymosi bei mokymo sistemų prieinamumą, kokybę ir teisingumą. 

EBPO priemonių rinkinyje pateikiami aktualūs ir objektyvūs šalių  duomenys, pavyzdžiui, tokie kaip suaugusiųjų, turinčių žinių apie problemų sprendimą technologijų gausioje aplinkoje, dalį arba skaitmeninėms technologijoms imlių sektorių dalį bendrame užimtumo skaičiuje ir susijusių leidinių nuorodos. Nustatyta daugiau kaip dvylika rodiklių, pagal kuriuos galima atlikti bet kurių dviejų pasaulio šalių įgūdžių skirtumų analizę.