Linkime saugių ir gražių švenčių !!!

2020-12-31

Dėkojame už sėkmingą bendradarbiavimą ir aktyvų KPMPC parengtų interaktyvių elektroninių mokymosi priemonių panaudojimą profesinio mokymo procese.