Naujienos

 • Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistema

  2022-03-17

  Kviečiame susipažinti su  Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų tobulinimo sistema. Šiuo dokumentu siekiama valstybėms narėms padėti skatinti savo piliečių skaitmenines kompetencijas bei švietimo naujoves. Sistema skirta paremti nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygiu dedamas pastangas skatinti skaitmenines pedagogų kompetencijas, pasiūlant bendrą principų sistemą, kalbą bei logiką. Daugelis valstybių narių puikiai supranta, kad pedagogai turi turėti savo profesijai […]

  Skaityti toliau

 • Verslumo mąstymo ir įgūdžių ugdymas ES

  2022-02-09

  Pristatome metodinę priemonę, kuri padėtų rengiant projektus. Europos Komisija remdamasi įvairių šioje srityje vykdytų projektų ir tyrimų metu surinkta informacija parengė Jaunimo verslumo ugdymo skatinimo ir lengvinimo naudojant ES struktūrinius fondus vadovą. Verslumo ugdymo padėtis visoje Europoje yra labai netolygi. Siekiant užtikrinti, kad jis būtų prieinamas visiems kiekvienos mokyklos mokiniams, reikia sistemingesnių metodų. Būtina tobulinti […]

  Skaityti toliau

 • Organizuotos nuotolinės metodinės konsultacijos

  2021-09-30

  2021 m. rugsėjo mėn. organizuota 10 nuotolinių metodinių konsultacijų tema „Interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės, skirtos ugdyti iniciatyvumo ir verslumo bei mokymosi mokytis bendruosius gebėjimus (toliau – IMP), įveiklinimas profesiniame mokyme“. Minėtose konsultacijose dalyvavo daugiau kaip 150 dalyvių iš įvairių profesinio mokymo įstaigų. Nuotolinių konsultacijų dalyviai aktyviai dalinosi gerąja IMP naudojimo profesinio mokymo pamokose patirtimi, pateikė […]

  Skaityti toliau